HOME F D
U bent hier:home

Het Pensioenfonds Metaal OFP garandeert alle arbeiders uit de metaalverwerkende nijverheid, waarvan de ondernemingen
behoren tot het paritair comité 111, een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen.

De werking van ons pensioenfonds wordt bepaald via een aantal CAO’s.
Aan de hand van enkele overzichtelijke vragen zullen wij u wegwijs maken in deze materie.

Metaalplaat

Uw aanvullend pensioen opvragen

Wanneer?
Eénmalige uitkering of een jaarlijkse rente?
Wat moet u doen?

 

Alles over het aanvullend pensioen

 

Het bedrag van uw aanvullend pensioen

Jaarlijks wordt het kapitaal opgebouwd via:

vervangen door/aangevuld met bijdragen van het solidariteitsfonds in geval van:

Nieuws

 

Opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid tijdens de CORONA-crisis

 

De tijdelijke werkloosheid omwille van Corona is een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor deze uitzonderlijke vorm van tijdelijke werkloosheid, voorziet het sociaal sectoraal pensioenstelsel van het Paritair Comité 111 in principe geen pensioenopbouw. Gezien de uitzonderlijke situatie is hierover sectoraal overleg geweest tussen de sociale partners in het PC 111 en werd afgesproken om de bestaande solidariteitstoezegging voor de opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid, zoals voorzien in het Solidariteitsreglement, eveneens toe te kennen voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de Coronacrisis.

 

Dit betekent dat u, ook tijdens uw periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de CORONA-crisis van 1 januari t.e.m. 31 december 2020, kan rekenen op de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen ten belope van 1 €/dag tijdelijke werkloosheid.

 

U vindt de betreffende CAO teksten en het Solidariteitsreglement van het Paritair Comité 111 voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw op onze website in de rubriek “ORGANISATIE”.

 


Voor een online consultatie van uw pensioenbrief, kan u hier klikken.

 

 

Ik ben van werkgever veranderd.
Wat nu?