Fiscale fiches

Het Pensioenfonds Metaal OFP heeft op 22/04/2022 ongeveer 8700 fiscale fiches (model 281.11) verzonden.

Al de personen die in de loop van 2021 een voorschot of saldo vanwege het Pensioenfonds Metaal OFP uitbetaald kregen, beschikken dus tijdig over hun fiscale fiche om hun aanslagbiljet 2022 (inkomsten 2021) correct in te vullen.