Lijst bedrijven buiten toepassing

Download

Sommige ondernemingen zijn vrijgesteld van aansluiting bij het sectorplan PC111, aangezien ze op bedrijfsniveau een minstens evenwaardig aanvullend pensioenplan aanbieden.