Ben je niet tevreden over onze dienstverlening?

Neem dan contact met ons op via de gebruikelijke kanalen. Vaak volstaat een gesprek met één van onze medewerkers om tot een oplossing te komen. Ben je na dit contact nog altijd ontevreden, dan kan je een klacht indienen bij de dienst Klachtenbeheer van Pensioenfonds Metaal OFP (“PFM OFP”).

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen over een dienst die PFM OFP verleende of had moeten verlenen.

Let wel:

De dienst Klachtenbeheer PFM OFP kan je klacht enkel aanvaarden indien PFM OFP iets niet correct uitgevoerd heeft of iets niet gedaan heeft wat zij wel had moeten doen. Klachten over bv. de toepasselijke wetgeving of fiscaliteit (en niet over de dienstverlening van PFM OFP) kunnen dus niet aanvaard worden.

Hoe kan je een klacht indienen?

Dit kan per email (complaints@pfondsmet.be) of  per brief (Klachtenbeheer PFM OFP, Pensioenfonds Metaal OFP, Ravensteingalerij 4/7, 1000 Brussel).

Let wel:

Klachten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens dien je in te dienen bij de DPO van PFM OFP per email (dpo@pfondsmet.be) of per brief (DPO van PFM OFP, Pensioenfonds Metaal OFP, Ravensteingalerij 4/7, 1000 Brussel).

Wat zet je in je klacht?

Geef in je klacht duidelijk aan waarover je een klacht hebt (waarover ben je ontevreden, waarom ben je ontevreden, waarom voldoet de oplossing van de helpdesk medewerker PFM OFP niet, met wie had je contact bij PFM OFP, …).

Vergeet in je email/brief ook niet volgende gegevens te vermelden: je naam en voornaam, je rijksregisternummer, je adres (en desgevallend ook je email adres) en het telefoonnummer waarop de dienst Klachtenbeheer PFM OFP je kan bereiken.

Ontbreken deze noodzakelijke gegevens, dan kan de dienst Klachtenbeheer PFM OFP je klacht niet aanvaarden.

Wat gebeurt er met je klacht?

De dienst Klachtenbeheer PFM OFP onderzoekt je klacht en bezorgt je binnen de maand na ontvangst een antwoord. Indien dit niet mogelijk is (omdat er bijvoorbeeld bijkomend advies moet ingewonnen worden), dan ontvang je een ontvangstbevestiging waarin staat wanneer je een antwoord mag verwachten.

Niet eens met het antwoord op je klacht?

Dit kan je opnieuw een email (complaints@pfondsmet.be) of een brief (Klachtenbeheer PFM OFP, Pensioenfonds Metaal OFP, Ravensteingalerij 4/7, 1000 Brussel) sturen naar dezelfde dienst.

Hierin maak je bezwaar tegen het antwoord op je klacht.

De dienst Klachtenbeheer beoordeelt je bezwaar (in overleg met de voorzitter van de raad van bestuur) en bezorgt je binnen de maand na ontvangst van je bezwaar een antwoord. Indien dit niet mogelijk is (omdat er bijvoorbeeld bijkomend advies moet ingewonnen worden), dan ontvang je een ontvangstbevestiging waarin staat wanneer je een antwoord mag verwachten.

Niet eens met het antwoord op je bezwaar?

Dan kan je vervolgens ook een klacht indienen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) (www.fsma.be).

Naar boven