Disclaimer

Algemeen

De website pfondsmet.be heeft als doel je informatie te verstrekken over het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders uit de metaalverwerkende nijverheid (Paritair Comité 111 (PC111)).

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Pensioenfonds Metaal OFP wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor de persoonlijke keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de bezoeker van deze website maakt louter en alleen op basis van gegevens op deze website.

Gebruik van de website

Pensioenfonds Metaal OFP streeft er naar dat de informatie op deze website zo volledig, juist, begrijpelijk en actueel mogelijk is.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Pensioenfonds Metaal OFP niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie op deze website steeds volledig, juist en bijgewerkt is en/of correct wordt weergegeven. Als de op (of via) deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Pensioenfonds Metaal OFP de vereiste inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Als je zelf onjuistheden vaststelt, dan kan je contact opnemen met Pensioenfonds Metaal OFP via info@pfondsmet.be.

Pensioenfonds Metaal OFP spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Pensioenfonds Metaal OFP kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbreking en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

De filmpjes die je op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze site word je met (hyper)links doorverwezen naar overheidswebsites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Pensioenfonds Metaal OFP beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je enkel aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Pensioenfonds Metaal OFP aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Copyright

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1944 houdende het auteursrecht en de naburige rechten kan je deze informatie voor persoonlijk gebruik aanwenden. Het Pensioenfonds metaal OFP behoudt evenwel de intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de door henzelf ter beschikking gestelde informatie.