Informatiedocument overlijden

Dit document biedt een  antwoord op veelgestelde vragen van begunstigde(n) in verband met de opvraging van de pensioenreserve van een overleden aangeslotene.

Deze pensioenreserve zal als een overlijdensdekking uitbetaald worden aan de begunstigde(n) in de volgorde zoals bepaald in het pensioenreglement.