Solidariteitsreglement

Een solidariteitsreglement beschrijft de solidariteitskenmerken en de rechten en de plichten van alle betrokkenen.