Statuten

Statuten zijn grondregels die  opgesteld moeten worden bij de oprichting van een onderneming. Ze worden aan derden bekendgemaakt door de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Als de statuten van een onderneming gewijzigd worden, moeten ze opnieuw in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.