Transparantieverslag

Dit is een jaarlijks verslag over het beheer van het pensioenplan. Het bevat informatie over:

  1. de wijze van financiering van het pensioenplan en de structurele wijzigingen in de financiering
  2. de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening wordt gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten
  3. het rendement van de beleggingen
  4. de kostenstructuur
  5. in voorkomend geval de winstdeling
  6. de methode gebruikt voor de berekening van de wettelijke rendementsgarantie
  7. de rentevoet voor berekening van de wettelijke minimum rendementsgarantie
  8. het huidig niveau van de financiering van de wettelijke minimum rendementsgarantie