Hoe gaat Pensioenfonds Metaal OFP om met mijn persoonsgegevens?

Het Pensioenfonds Metaal OFP (“PFM OFP”), het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid – BIS (“FBZMN-BIS”), zijnde de inrichter, het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (“FBZMN”), zijnde de dienstverlener van de inrichter, en de externe dienstverleners, die betrokken zijn bij het beheer en de uitvoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel binnen het paritair comité van de metaal, machine- en elektrische bouw (“PC111”) verbinden zich ertoe om bij de verwerking van je persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving na te leven met inbegrip van de AVG (of GDPR) en de Belgische wet- en regelgeving ter implementatie hiervan.

Wij zullen de persoonsgegevens die wij specifiek verzamelen en/of ontvangen in dit kader, uitsluitend verwerken met het oog op de beoogde doeleinden. Bovendien verwerken wij enkel persoonsgegevens die daartoe noodzakelijk zijn en slechts voor de periode dat dit noodzakelijk is. Wij verbinden ons ertoe om deze gegevens bij te werken, te verbeteren, alsook de onjuiste of overbodige gegevens te verwijderen.

PFM OFP treedt in dit kader samen op met de inrichter, FBZMN-BIS, en de dienstverlener van de inrichter, FBZMN, op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (waarbij FBZMN de verwerker is van FBZMN-BIS). De specifieke regels en instructies die in dit verband gelden, zijn opgenomen in een aparte verwerkersovereenkomst tussen FBZMN-BIS/FBZMN en PFM OFP.

Verdere details over de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens vind je terug in de verklaring betreffende het privacy beleid die je kan raadplegen onder de rubriek “PRIVACY” (die wordt vermeld onderaan elke pagina van deze website).

De naleving wordt ook opgevolgd door de functionaris voor gegevensbescherming (ook data protection officer of DPO). Je kan de DPO contacteren per email (dpo@pfondsmet.be) over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van je persoonsgegevens en de uitoefening van je rechten in dit verband.