Waar vind ik meer informatie over Pensioenfonds Metaal OFP?

Je vindt volgende werkingsdocumenten terug op de website Pensioenfonds Metaal OFP onder de rubriek “DOCUMENTEN”:

  • Statuten
  • CAO’s aanvullend pensioen PC111
  • Pensioenreglement
  • Solidariteitsreglement
  • Reglement onthaalstructuur
  • Transparantieverslag
  • Jaarverslag en jaarrekeningen

Een kopie van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) wordt op eenvoudig verzoek van een aangeslotene (en/of begunstigde) en pensioengerechtigde per email of brief toegestuurd.