Pensioenoverzicht (voorbeeld)

Tijdens je tewerkstelling bij een onderneming onder PC111 die aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan, ontvang je jaarlijks (in het najaar) een pensioenoverzicht. Daarin vind je de stand van je individuele aanvullende pensioenrekening van PFM OFP en bijkomende informatie over je pensioenreserve op 1 januari van dat jaar.

Je kan je persoonlijk dossier als actieve aangeslotene ook eenvoudig opvolgen via de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via link in MyBenefit).

Wanneer je de sector verlaten hebt en je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP hebt laten staan, kan je de stand van je rekening nog steeds opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be en via de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be.

Let wel: je pensioenoverzicht, de animatievideo in MySavings en de overheidswebsite www.mypension.be  zijn een foto van de situatie op de eerste dag van een bepaald jaar en kunnen dus verschillen van de huidige situatie. MyBenefit geeft je de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.