Pensioenoverzicht (voorbeeld)

Tijdens je tewerkstelling bij een onderneming onder PC111 die aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan, ontvang je jaarlijks (in september of oktober) een pensioenoverzicht. Daarin vind je de stand van je individuele aanvullende pensioenrekening van PFM OFP en bijkomende informatie over je pensioenreserve op 1 januari van dat jaar.

Wanneer je de sector verlaten hebt en je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP hebt laten staan, kan je via de overheidswebsite www.mypension.be de stand van je rekening nog steeds opvolgen.