Hoe beheert Pensioenfonds Metaal OFP mijn overgedragen reserves in de onthaalstructuur?

Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid om je aanvullend pensioen van je vorige werkgever of sector over te dragen naar de onthaalstructuur van Pensioenfonds Metaal OFP, evolueren je overgedragen reserves mee met de beleggingsresultaten die Pensioenfonds Metaal OFP behaald heeft.

Je dient er wel rekening mee te houden dat de onthaalstructuur een afzonderlijke structuur is met eigen voorwaarden en bepalingen, los van de andere pensioenplannen van Pensioenfonds Metaal OFP.

In de onthaalstructuur gelden onderstaande regels m.b.t. het rendement:

  • Bij een positief rendement zal 80% aan je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” worden toegekend; de resterende 20% wordt in een collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” gestort. Op het gedeelte van 80% ontvangt je maximum 1,75% rendement
  • Een negatief rendement zal volledig toegekend worden aan je individuele transfertrekening “onthaalstructuur”

Vanuit deze collectieve (vrije) reserve zal er jaarlijks een aanvulling gebeuren op je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” tot een maximum van 1,75%, indien op 31 december zou blijken dat het rendement lager ligt dan 1,75%. Indien de collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” ontoereikend zou zijn om alle individuele transfertrekeningen “onthaalstructuur” die Pensioenfonds Metaal OFP beheert te verhogen tot 1,75%, dan zal de aanwezige collectieve (vrije) reserve proportioneel verdeeld worden over deze individuele transfertrekeningen.

Let wel: er geldt geen wettelijke rendementsgarantie op overgedragen reserves in een onthaalstructuur. Dit betekent dat het rendement van je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” dus ook negatief kan zijn indien in een jaar met een negatief rendement de collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” ontoereikend zou zijn om bovenvermelde aanvulling te kunnen uitvoeren. Het bedrag van je overgedragen reserves bij overdracht of uitbetaling kan dus mogelijk lager zijn dan bij inbreng.

Je wordt als actieve aangeslotene ook jaarlijks op de hoogte gehouden van de stand van zaken van je individuele transferrekening “onthaalstructuur” in je pensioenoverzicht. Je kan dit ook opvolgen via MyBenefit www.mybenefit.be via knop AANVULLEND PENSIOEN/DETAIL: overgedragen werkgeversbijdragen. Dit kan enkel indien je je reserves hebt overgedragen na 01/01/2021.

Wanneer je de sector verlaten hebt en je je pensioenreserves bij Pensioenfonds Metaal OFP laat, kan je de stand van je  individuele transfertrekening “onthaalstructuur” als passieve aangeslotene (of slaper) nog steeds opvolgen via een samenvatting van dit pensioenoverzicht op de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be.

Let wel: tot 31/12/2020 werd deze onthaalstructuur ondergebracht bij Integrale NV (www.integrale.be), onderworpen aan de voorwaarden van Integrale NV (thans Monument Assurance Belgium (MAB)).