Hoe krijg ik toegang tot MySavings en welke informatie vind ik daar?

Je krijgt automatisch toegang tot MySavings (via link in MyBenefit) zodra je aangesloten bent.  Maar je kan de animatievideo in MySavings pas bekijken nadat je van Pensioenfonds Metaal OFP (in het najaar) een pensioenoverzicht hebt ontvangen. Om een pensioenoverzicht te ontvangen moet je actief zijn aangesloten op 31 december van het voorgaande jaar.

MyBenefit is toegankelijk vanop je PC, laptop, smartphone of tablet via www.mybenefit.be. Je meldt je aan op MyBenefit met je elektronische identiteitskaart (eID), via de itsme®-app  of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) en klikt vervolgens door naar MySavings.

MySavings toont je in een kort filmpje van ongeveer 1 minuut de belangrijkste kerncijfers/informatie uit je persoonlijk dossier bij Pensioenfonds Metaal OFP. Zo vind je hier o.a. informatie over het bedrag van uw verworven reserve, verwachte prestatie, de overlijdensdekking, eventueel aangeduide begunstigde(n) en je adres.

MySavings geeft je de toestand op 1 januari van een bepaald jaar (= zoals op je pensioenoverzicht of op de overheidswebsite www.mypension.be).

Let wel: als recente actieve aangeslotene (die nog geen pensioenoverzicht van Pensioenfonds Metaal OFP ontvangen heeft) of als slaper (die geen pensioenoverzicht meer ontvangt van Pensioenfonds Metaal OFP) kan je dus geen animatievideo bekijken, maar krijg je wel wat algemene informatie indien je doorklikt op MySavings.