Ik heb een dossier ingediend, wat zijn de volgende stappen?

Wij kunnen enkel overgaan tot uitbetaling van deze overlijdensdekking wanneer wij over een volledig en correct dossier beschikken.

Wanneer uw dossier bij indiening in orde is, wordt er hierover geen verdere correspondentie gevoerd en gaan wij over tot verwerking en betaling. Wij betalen op het einde van elke maand de in die maand verwerkte dossiers uit. Na betaling ontvangt u van ons een schrijven met de afrekening.

Beschikken wij bij de behandeling van uw dossier nog niet over al de loongegevens van de overleden aangeslotene, dan volgt in september of oktober het jaar nadien nog een 2de betaling. In dat geval volgt de saldobetaling (eindafrekening) automatisch; bij een uitbetaling in rente volgt een aanpassing van het periodieke rentebedrag.

Het jaar na uitbetaling of omzetting/uitkering in rente ontvangt u van Pensioenfonds Metaal OFP automatisch een fiscale fiche.

Pensioenfonds Metaal OFP doet een successie-aangifte voor elk aanvullend pensioen dat als overlijdensdekking wordt uitbetaald. Niet iedereen is echter successie-rechten verschuldigd.

Op verzoek kunnen wij u na betaling een kopie overmaken van deze successie-aangifte.