Mijn werknemer woont in het buitenland. Waar vind hij/zij het adres terug dat voor hem/haar geregistreerd werd in de Belgische overheidsstromen?

Hij/zij kan dit adres terug vinden op de overheidswebsite www.mypension.be of in de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via link in MyBenefit) van Pensioenfonds Metaal OFP. Je werknemer heeft toegang tot de overheidswebsite mypension en MyBenefit via zijn/haar Belgische elektronische identiteitskaart (eID), via de itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS). Toegang tot MySavings krijgt hij/zij met zijn Belgisch rijksregisternummer en de referentie van zijn/haar rekening (= polisnummer) bij Pensioenfonds Metaal OFP. Hij/zij vindt het polisnummer terug op zijn/haar jaarlijks pensioenoverzicht of in MyBenefit onder de knop “AANVULLEND PENSIOEN.”

Meer informatie over eIDAS vind je werknemer op de overheidswebsite  www.mypension.be links onderaan in de Veelgestelde vragen lijst.

Let wel: je werknemer dient er wel rekening mee te houden dat zijn/haar pensioenoverzicht en MySavings de toestand geven op 1 januari van een bepaald jaar en MyBenefit op de 1ste dag van de lopende maand. Een recente aanpassing van zijn/haar adres in buitenland zal dus sneller zichtbaar zijn in MyBenefit.