Moet ik mijn adres doorgeven aan Pensioenfonds Metaal OFP als ik verhuis?

België

Als je binnen België verhuist, hoef je niets te doen. Pensioenfonds Metaal OFP krijgt je nieuwe adres automatisch doorgestuurd.

Buitenland

Als je naar het buitenland verhuist of in het buitenland van adres verandert, dien je nieuwe adres wél door te geven aan Pensioenfonds Metaal OFP. Je bezorgt ons (i) een officieel attest van woonplaats van je gemeente/stad samen met (ii) je Belgisch rijksregisternummer, ook wanneer je nog actief bent in de sector. Pensioenfonds Metaal OFP informeert vervolgens de betrokken Belgische overheidsdienst van je adreswijziging.

Indien je dit niet doet, kan dit grote gevolgen hebben voor o.a. de uitbetaling van je aanvullend pensioen. Pensioenfonds Metaal OFP kan je dan immers niet meer informeren over de jaarlijkse stand van je rekening (pensioenoverzicht) of de uitbetalingsmodaliteiten op pensioenleeftijd.

Let wel: je dient er rekening mee te houden dat je pensioenoverzicht en MySavings de toestand geven op 1 januari van een bepaald jaar en MyBenefit op de 1ste dag van de lopende maand. Een recente aanpassing van je adres in het buitenland zal dus sneller zichtbaar zijn in MyBenefit.