Welke rendementsgarantie heb ik als slaper?

Aangeslotenen die na hun vertrek uit de sector hun pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP laten  worden “slapers” genoemd.

Voor hen gelden onderstaande regels m.b.t. rendement:

Voor plan 1 – reserves opgebouwd tussen 01/04/2000 t.e.m. 31/12/2008 – bedraagt het gewaarborgd rendement 3,25%.

Voor plan 2 – reserves opgebouwd tussen 01/01/2009 t.e.m. 31/12/2012 – bedraagt het gewaarborgd rendement 3,25% t.e.m. 31/12/2015 en 1,75% vanaf 01/01/2016.

Voor plan 3 – reserves opgebouwd  vanaf 01/01/2013 – wordt een rendement van 1,75% toegekend tot op de datum van uittreding uit de sector. Vanaf die datum zullen de reserves uit plan 3 evolueren volgens het werkelijk behaalde rendement, met een maximum van 1,75%.

Let wel: het rendement van plan 3 kan dus ook negatief zijn, met dien verstande dat bij een uitbetaling i.k.v. pensionering over de periode tussen uittreding uit de sector en het moment van uitbetaling dit nooit lager kan zijn dan 0% (= wettelijke minimum rendementsgarantie). De opgebouwde reserve in plan 3, zoals berekend op het moment van het verlaten van de sector, zal dus steeds minstens beschikbaar zijn op moment van pensionering.

 

Voor het transfert(plan) – eventueel overgedragen reserves van je vorige pensioeninstelling in een onthaalstructuur – zullen deze reserves evolueren volgens het werkelijk behaalde rendement, met een maximum van 1,75%.

Let wel:

  • Er geldt geen wettelijke minimum rendementsgarantie op overgedragen reserves in een onthaalstructuur. De opgebouwde reserve in het transfert(plan) kan dus lager zijn op het moment van pensionering dan op het moment van het verlaten van de sector.
  • Tot 31/12/2020 werd deze onthaalstructuur ondergebracht bij Integrale NV (integrale.be), onderworpen aan de voorwaarden van Integrale NV (thans Monument Assurance Belgium (MAB)).