Fiscale fiches

Het Pensioenfonds Metaal OFP heeft op 16/04/2024 ongeveer 7 700 fiscale fiches (model 281.11) verzonden.

Al de personen die in de loop van 2023 een voorschot of saldo vanwege het Pensioenfonds Metaal OFP uitbetaald kregen, beschikken dus tijdig over hun fiscale fiche om hun aanslagbiljet 2024 (inkomsten 2023) correct in te vullen.

LET WEL:  

Eind vorig jaar heeft de fiscus (met terugwerkende kracht voor betalingen vanaf 2022) een nieuw administratief standpunt ingenomen m.b.t. enkele gelijkstellingen voor belastingplichtigen die bij de uitbetaling van hun aanvullend pensioen in aanmerking komen voor het verlaagd fiscaal tarief (10%) (*)

(*) Om in aanmerking te komen moet je op het ogenblik van je wettelijke (vervroegde) pensionering  ofwel minimum 65 jaar zijn ofwel jonger zijn dan 65 jaar, maar een volledige loopbaan hebben (minimum 45 jaar) (= loopbaanvereisten).

Het betreft enkele versoepelingen, voornamelijk m.b.t.:

  • opzegvergoedingen/ontslagcompensatievergoedingen
  • ziekte/invaliditeit (geen beroepsziekte/arbeidsongeval)

Indien je op het ogenblik van de betaling van je aanvullend pensioen in 2022 of in 2023 dus voldeed aan de loopbaanvereisten én de nieuwe versoepelde voorwaarden inzake opzeg/OCV of ziekte/invaliditeit, maar toch belast werd tegen het standaardtarief van 16,5%, kan je alsnog stappen ondernemen voor een recuperatie van de teveel betaalde bedrijfsvoorheffing.

Er zijn 2 mogelijkheden (klik op wat voor jou van toepassing is):

  • uitbetaling aanvullend pensioen in de loop van 2022
  • uitbetaling aanvullend pensioen in de loop van 2023 (deze informatie werd ook toegevoegd aan de verzonden fiscale fiches m.b.t. 2023 voor diegenen die voldeden aan de loopbaanvereisten)