MyBenefit

Je krijgt automatisch toegang tot deze web-toepassing zodra je aangesloten bent.

De web-toepassing is toegankelijk vanop je PC, laptop, smartphone of tablet via www.mybenefit.be. Je meldt je aan op MyBenefit met je elektronische identiteitskaart (eID) of de itsme®-app.

MyBenefit geeft je enerzijds de mogelijkheid om je persoonlijk dossier online te consulteren (o.a. persoonsgegevens, lonen, bijdragen, pensioenoverzichten, eventueel aangeduide begunstigde(n), correspondentie met PFM OFP,…) en anderzijds kan je, wanneer je met wettelijk (vervroegd) pensioen zal vertrekken, via deze weg je dossier tot uitbetaling van je aanvullend pensioen elektronisch bij ons indienen. MyBenefit geeft je de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.

MyBenefit is toegankelijk voor zowel actieve als passieve aangeslotenen.