MyBenefit & MySavings

Je krijgt automatisch toegang tot de web-toepassing MyBenefit zodra je aangesloten bent.

De web-toepassing is toegankelijk vanop je PC, laptop, smartphone of tablet via www.mybenefit.be. Je meldt je aan op MyBenefit met je elektronische identiteitskaart (eID), via de itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS).

Je kan ook gewoon de onderstaande QR-code scannen voor een snelle toegang tot MyBenefit:

MyBenefit geeft je enerzijds de mogelijkheid om je persoonlijk dossier eenvoudig online te consulteren in enekele muisklikken (o.a. persoonsgegevens, lonen, bijdragen, pensioenoverzichten, eventueel aangeduide begunstigde(n), correspondentie met PFM OFP,…) en anderzijds kan je, wanneer je met wettelijk (vervroegd) pensioen zal vertrekken, via deze weg je dossier tot uitbetaling van je aanvullend pensioen elektronisch bij ons indienen. MyBenefit geeft je de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.

MyBenefit is toegankelijk voor zowel actieve als passieve aangeslotenen.


MySavings toont je in een kort filmpje van ongeveer 1 minuut de belangrijkste kerncijfers/informatie uit je persoonlijk dossier bij Pensioenfonds Metaal OFP. Zo vind je hier o.a. informatie over het bedrag van je verworven reserve, verwachte prestatie, de overlijdensdekking, eventueel aangeduide begunstigde(n) en je adres.

MySavings geeft je de toestand op 1 januari van een bepaald jaar (= zoals op je pensioenoverzicht en op de overheidswebsite www.mypension.be).

Let wel: enkel actieve aangeslotenen hebben een gepersonaliseerde animatievideo in MySavings en dit pas nadat zij een eerste pensioenoverzicht van Pensioenfonds Metaal OFP ontvangen hebben. Als slaper of als recente aangeslotene heb je dus geen animatievideo in MySavings.