MyBenefit & MySavings

Je krijgt automatisch toegang tot de web-toepassing MyBenefit zodra je aangesloten bent.

De web-toepassing is toegankelijk vanop je PC, laptop, smartphone of tablet via www.mybenefit.be. Je meldt je aan op MyBenefit met je elektronische identiteitskaart (eID), de itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS).

Je kan ook gewoon de onderstaande QR-code scannen voor een snelle toegang:

MyBenefit geeft je enerzijds de mogelijkheid om je persoonlijk dossier online te consulteren (o.a. persoonsgegevens, lonen, bijdragen, pensioenoverzichten, eventueel aangeduide begunstigde(n), correspondentie met PFM OFP,…) en anderzijds kan je, wanneer je met wettelijk (vervroegd) pensioen zal vertrekken, via deze weg je dossier tot uitbetaling van je aanvullend pensioen elektronisch bij ons indienen. MyBenefit geeft je de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.

MyBenefit is toegankelijk voor zowel actieve als passieve aangeslotenen.


Je krijgt automatisch toegang tot de web-toepassing MySavings zodra je aangesloten bent, maar MySavings wordt pas geactiveerd na dat je een eerste pensioenoverzicht van Pensioenfonds Metaal OFP ontvangen hebt.

De web-toepassing is toegankelijk vanop je PC, laptop, smartphone of tablet via mysavings.pfondsmet.be. Je meldt je aan op MySavings met je INSZ-nummer (= rijksregisternummer) en de referentie van je rekening (= polisnummer) bij Pensioenfonds Metaal OFP. Je vindt je polisnummer terug op je jaarlijks pensioenoverzicht of in MyBenefit www.mybenefit.be onder de knop “AANVULLEND PENSIOEN.”

Je kan ook gewoon de onderstaande QR-code scannen voor een snelle toegang:

MySavings geeft je in enkele muisklikken op een interactieve manier (via bewegende beelden) toegang tot enkele kerncijfers/informatie uit je persoonlijk dossier bij Pensioenfonds Metaal OFP. MySavings geeft je de toestand op 1 januari van een bepaald jaar (= zoals op je pensioenoverzicht of op de overheidswebsite www.mypension.be). Zo vind je hier o.a. informatie over het bedrag van je verworven reserve, verwachte prestatie, de overlijdensdekking, eventueel aangeduide begunstigde(n) en je laatst gekende adres.

MySavings is enkel toegankelijk voor actieve aangeslotenen.