Aanmelding van SWT (D2)

Wanneer gebruiken?

De uitbetaling van een aanvullend pensioen is enkel mogelijk zodra je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt.

Het vroegere brugpensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) is eigenlijk geen echt pensioen, maar eerder een vorm van werkloosheid op het einde van je loopbaan. 

Daarom kan je wanneer je op brugpensioen gaat, je aanvullend pensioen nog niet opvragen.

Op deze regel bestaan 2 uitzonderingen:

1. Je voldoet aan de leeftijdsvereisten zoals vooropgesteld in de wet

Uitbetaling mogelijk vanaf Aangeslotene SWT geboren vóór Na bereiken min. leeftijd in kalenderjaar
60 jaar 01/01/1959 2018
61 jaar 01/01/1960 2020
62 jaar 01/01/1961 2022
63 jaar 01/01/1962 2024

2. Je was 55 jaar of ouder bij aanvang van je SWT én dit SWT kaderde in een herstructureringsplan van vóór 01/10/2015

Uitbetaling mogelijk vanaf Aangeslotene leeftijd aanvang SWT Voorwaarde
60 jaar 55 jaar of ouder SWT herstructureringsplan vóór 01/10/2015

Formulier D2

Om vanuit je brugpensioen de uitbetaling van je aanvullend pensioen aan te vragen, gebruik je formulier D2: aanmelding van SWT.

Je kan je dossier ten vroegste 1 maand vóór dat je aan één van de uitzonderingsregels in de wet voldoet, indienen bij Pensioenfonds Metaal OFP.

Je kan ons je dossier elektronisch of per gewone post bezorgen. Onze contactgegevens staan vermeld op het formulier D2.

Het is belangrijk dat je al de gevraagde bijlagen mee opstuurt:

 • Een recto-verso kopie van je identiteitskaart.
 • Een kopie van je originele C4-SWT. Dat document ontvang je van je werkgever bij de ingang van je SWT. Je kan altijd een kopie aanvragen via je vakorganisatie of de RVA.

Volgende stappen

We kunnen je aanvullend pensioen enkel uitbetalen wanneer we over een volledig en correct dossier beschikken.

Is je dossier bij indiening in orde, dan gaan we zonder verdere correspondentie over tot verwerking en betaling. Wij betalen op het einde van elke maand de in die maand verwerkte dossiers uit. Na betaling ontvang je van ons een schrijven met de afrekening

Beschikken wij bij de behandeling van je dossier nog niet over al je loongegevens, dan volgt in september of oktober het jaar nadien nog een 2de betaling. In dat geval volgt deze saldobetaling (eindafrekening) automatisch.

Pensioenfonds Metaal OFP bezorgt je in het jaar na uitbetaling een fiscale fiche 281.11. Aan de hand van deze fiche kan de aangifte personenbelasting correct ingevuld worden.

Let wel:

 • Je bent niet verplicht van deze uitzonderingsmaatregelen gebruik te maken.
 • Je kan je aanvullend pensioen dus nog laten staan op je individuele aanvullende pensioenrekening PFM OFP tot je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt.
 • Je kan namelijk belast worden aan een hoger belastingtarief bij de uitbetaling van je aanvullend pensioen.

Algemeen overzicht huidige belastingtarieven

Leeftijd uitbetaling Percentage bedrijfsvoorheffing (excl. gemeentebelasting)(*)
60 jaar
 • 10% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 20% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
61 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 18% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
62 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
63 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
64 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
65 jaar
 • 10% als je je wettelijk  pensioen opneemt op de leeftijd van 65 jaar én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk pensioen opneemt

(*) de ingehouden bedrijfsvoorheffing zal in werkelijkheid iets hoger liggen, dit om reeds rekening te houden met de gemeentebelasting die nadien via de belastingaangifte verrekend zal worden