Aanvraag tot overdracht van pensioenreserve na uittreding uit sector (D5)

Uittreder of sectorverlater

Je wordt beschouwd als een “uittreder of sectorverlater” als je het aanvullend pensioenplan van PC111 verlaten hebt door andere redenen dan overlijden of pensionering (*) én je pensioenreserve (of verworven reserve) hoger is dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €).

(*) met beëindiging van je arbeidsovereenkomst of als je (nieuwe) werkgever niet langer onder PC111 valt

Schrijven van Pensioenfonds Metaal OFP

Als “uittreder of sectorverlater” ontvang je na twee kwartalen automatisch een brief van Pensioenfonds Metaal OFP met een uittredingsfiche met de stand van je individuele pensioenrekening (en desgevallend ook van je individuele transfertrekening “onthaalstructuur”) waarin je gevraagd zal worden om een keuze te maken tussen de mogelijkheden die in dit kader door de wet voorzien worden.

Je beschikt over 4 keuzes: (i) je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP laten zonder wijziging van uw pensioentoezegging én met behoud van uw overlijdensdekking of (ii) je pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) of (iii) je pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van de sector waaronder je nieuwe werkgever ressorteert (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) of (iv) je pensioenreserve overdragen naar een bijzonder individueel verzekeringscontract, waarbij bijzondere regels gelden en dat enkel mag aangeboden worden door verzekeringsondernemingen die daartoe over een bijzondere erkenning beschikken (je vindt een overzicht op de website van de FSMA www.fsma.be).

Let wel:

  • Optie 2 en optie 3 zijn enkel mogelijk indien je wordt aangesloten bij de pensioentoezegging van je nieuwe werkgever of het sectorplan waaronder je nieuwe werkgever ressorteert.
  • Je kan je pensioenreserve dus niet laten uitbetalen of laten overschrijven naar je eigen persoonlijke (spaar)rekening of naar je pensioenspaarplan in de derde pijler.

Wanneer je je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP laat staan, krijg je het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper”. Je kan als slaper de stand van je rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook verder toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.

Je bezorgt ons dit document binnen de 30 dagen terug, anders gaan wij ervan uit dat je je pensioenreserve niet wenst over te dragen.

Let wel: je kan nadien nog steeds de overdracht naar een andere pensioeninstelling aanvragen zoals bedoeld in optie 2, 3 en 4 (zie verder).

Formulier D5

Als je je pensioenreserve naar een andere pensioeninstelling wil transfereren, dan gebruik je het formulier D5: aanvraag tot overdracht van pensioenreserve na uittreding uit de sector.

Het is belangrijk dat je de gevraagde bijlagen mee opstuurt:

  • Een recto-verso kopie van je identiteitskaart of een print van je uitgelezen elektronische identiteitskaart (eID)
  • Een kopie van je formulier C4 
  • Een werkloosheidsbewijs als je werkloos bent
  • Kopie bewijs van je aansluiting bij het pensioenplan van de aangeduide pensioeninstelling

Keuzemogelijkheden

Optie 1 gaat over het behoud van je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP, opties 2, 3 en 4 betreffen een overdracht van je pensioenreserve naar een andere pensioeninstelling. 

Op het moment van overdracht wordt het definitieve bedrag van je pensioenreserve bepaald en desgevallend aangevuld tot de wettelijke minimum rendementsgarantie.

Let wel: als je beslist om je pensioenreserve over te dragen, knip je de band met het pensioenplan en Pensioenfonds Metaal OFP door. Je pensioenreserve zal dan verder evolueren volgens de regels van je nieuwe pensioeninstelling.

OPTIE 1

Je wenst je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP te laten staan zonder enige wijziging van je pensioentoezegging én met behoud van de overlijdensdekking.

Je krijgt het statuut van passieve aangeslotene of “slaper” en kan de stand van je rekening verder blijven opvolgen via www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.

Kies je daarvoor dan hoef je verder niets te doen. Je hoeft het formulier dus niet in te vullen of terug te sturen.

Als je overlijdt vóór je aanvullend pensioen kan uitbetaald worden, dan wordt je pensioenreserve in de vorm van een overlijdensdekking aan je begunstigde(n) in de rangorde volgens het pensioenreglement van Pensioenfonds Metaal OFP uitbetaald.

OPTIE 2

Je wenst je pensioenreserve over te dragen naar de pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) van je nieuwe werkgever.

Let wel: dit is enkel mogelijk indien je wordt aangesloten bij het de pensioentoezegging van je nieuwe werkgever.

OPTIE 3

Je wenst je pensioenreserve over te dragen naar de pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds)van de sector waaronder je nieuwe werkgever ressorteert.

Let wel: dit is enkel mogelijk als je aangesloten wordt bij de pensioentoezegging van de sector waaronder je nieuwe werkgever ressorteert.

OPTIE 4

Je wenst je pensioenreserve over te dragen naar een bijzonder individueel verzekeringscontract, waar bijzondere regels gelden en dat enkel mag aangeboden worden door verzekeringsondernemingen die daartoe over een bijzondere erkenning beschikken. Je vindt een overzicht op de website van de FSMA.