Aanvraag tot overdracht van pensioenreserve na uittreding uit sector (D5)

Uittreder of sectorverlater

Je wordt beschouwd als een “uittreder of sectorverlater” als je het aanvullend pensioenplan van PC111 verlaten hebt door andere redenen dan overlijden of pensionering (*) én je pensioenreserve (of verworven reserve) hoger is dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €).

(*) met beëindiging van je arbeidsovereenkomst of als je (nieuwe) werkgever niet langer onder PC111 valt

Schrijven van Pensioenfonds Metaal OFP

Als “uittreder of sectorverlater” ontvang je na twee kwartalen automatisch een brief van Pensioenfonds Metaal OFP met een uittredingsfiche waarin je gevraagd zal worden om een keuze te maken inzake een eventuele overdracht van je pensioenreserve naar een andere pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds). Je kan je pensioenreserve dus niet laten overschrijven naar je eigen persoonlijke rekening of naar je persoonlijk pensioenspaarplan in de derde pijler. Je kan je pensioenreserve ook bij Pensioenfonds Metaal OFP laten staan (met behoud van je overlijdensdekking).

Je bezorgt ons dit document binnen de 30 dagen terug, anders gaan wij ervan uit dat je je pensioenreserve niet wenst over te dragen.

Let wel: je kan nadien nog steeds de overdracht naar een andere pensioeninstelling aanvragen zoals bedoeld in optie 2, 3 en 4 (zie verder).

Formulier D5

Als je je pensioenreserve naar een andere pensioeninstelling wil transfereren, dan gebruik je het formulier D5: aanvraag tot overdracht van pensioenreserve na uittreding uit de sector.

Het is belangrijk dat je de gevraagde bijlagen mee opstuurt:

  • Een recto-verso kopie van je identiteitskaart.
  • Een kopie van je formulier C4 
  • Een werkloosheidsbewijs als je werkloos bent
  • Kopie bewijs van je aansluiting bij het pensioenplan van de aangeduide pensioeninstelling

Keuzemogelijkheden

Optie 1 gaat over het behoud van je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP, opties 2, 3 en 4 betreffen een overdracht van je pensioenreserve naar een andere pensioeninstelling. 

Op het moment van overdracht wordt het definitieve bedrag van je pensioenreserve bepaald en desgevallend aangevuld tot de wettelijke minimum rendementsgarantie.

Let wel: als je beslist om je pensioenreserve over te dragen, knip je de band met het pensioenplan en Pensioenfonds Metaal OFP door. Je pensioenreserve zal dan verder evolueren volgens de regels van je nieuwe pensioeninstelling.

OPTIE 1

Je wenst je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP te laten staan zonder enige wijziging van je pensioentoezegging én met behoud van de overlijdensdekking.

Je krijgt het statuut van passieve aangeslotene of “slaper” en kan de stand van je rekening verder blijven opvolgen via www.mypension.be.

Kies je daarvoor dan hoef je verder niets te doen. Je hoeft het formulier dus niet in te vullen of terug te sturen.

Als je overlijdt vóór je aanvullend pensioen kan uitbetaald worden, dan wordt je pensioenreserve in de vorm van een overlijdensdekking aan je begunstigden in de rangorde volgens het pensioenreglement van Pensioenfonds Metaal OFP uitbetaald.

OPTIE 2

Je wenst je pensioenreserve over te dragen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever.

Let wel: dit is enkel mogelijk indien je wordt aangesloten bij het de pensioentoezegging van je nieuwe werkgever.

OPTIE 3

Je wenst je pensioenreserve over te dragen naar de pensioeninstelling van de sector waaronder je nieuwe werkgever ressorteert.

Let wel: dit is enkel mogelijk als je aangesloten wordt bij het sectorplan van je nieuwe werkgever.

OPTIE 4

Je wenst je pensioenreserve over te dragen naar een pensioeninstelling die de totale winst verdeelt onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves en de kosten beperkt (de zogenaamde KB69 pensioeninstellingen). Je vindt een overzicht van deze pensioeninstellingen op de website van de FSMA.