Circulaire ‘effectief actief’

Circulaire 2023/C/83

Eind vorig jaar heeft de fiscus (met terugwerkende kracht) een nieuw administratief standpunt ingenomen m.b.t. enkele gelijkstellingen voor belastingplichtigen die bij de uitbetaling van hun aanvullend pensioen in aanmerking komen voor het verlaagd fiscaal tarief (10%).

Het betreft enkele versoepelingen, voornamelijk m.b.t.:

  • opzegvergoedingen/ontslagcompensatievergoedingen
  • ziekte/invaliditeit (geen beroepsziekte/arbeidsongeval)

U kan de volledige tekst van deze circulaire hier downloaden.