Intreding in sector

Overdracht pensioenreserve

Als je in PC111 begint te werken en je al een aanvullend pensioen opgebouwd had bij je vorige werkgever (bij een pensioenfonds of verzekeringsinstelling), dan heb je de mogelijkheid om die pensioenreserve te transfereren naar Pensioenfonds Metaal OFP.

Het is wel zo dat die pensioenreserve niet wordt bijgeschreven op je individuele aanvullende pensioenrekening PFM OFP.  Wel wordt ze afgeleid naar een individuele transferrekening van PFM OFP in de zogenaamde “onthaalstructuur”.

Dit bedrag zal overgemaakt worden aan de Gemeenschappelijke Verzekeringskas Integrale die je pensioenreserve verder zal beheren en daarvoor een overeenkomst met jou zal aangaan.

Je zal dus in elk geval twee administraties moeten blijven opvolgen, nl. één voor je pensioenreserve op basis van je huidige tewerkstelling in onze sector (aanspreekpunt Pensioenfonds Metaal OFP) en één voor je getransfereerde pensioenreserve van je vorige pensioeninstelling (aanspreekpunt Integrale).

Procedure van de overdracht

Als je zo een transfer wil laten uitvoeren, dan stuur je ons het betreffende document van je vorige pensioeninstelling door.

Je moet op dat document enkel de door jouw gekozen optie duidelijk aanduiden en het document ondertekenen. Pensioenfonds Metaal OFP zal het document vervolgens verder aanvullen en terugbezorgen aan je vorige pensioeninstelling met het oog op de transfer naar Integrale.

Van zodra Integrale het bedrag van je pensioenreserve van je vorige pensioeninstelling ontvangen heeft, zullen zij je contacteren.