Intreding in sector

OVERDRACHT PENSIOENRESERVE

Als je in PC111 begint te werken en je had reeds een aanvullend pensioen opgebouwd bij je vorige werkgever in een andere sector (bij een ander pensioenfonds of een verzekeringsinstelling), dan heb je de mogelijkheid om deze pensioenreserve te transfereren naar Pensioenfonds Metaal OFP.

Deze pensioenreserve zal niet worden toegevoegd op je individuele aanvullende pensioenrekening bij Pensioenfonds Metaal OFP, maar zal worden ingeschreven op een aparte, individuele transferrekening in de zogeheten “onthaalstructuur” bij Pensioenfonds Metaal OFP. De onthaalstructuur is een afzonderlijke structuur met eigen voorwaarden en bepalingen, los van de andere door Pensioenfonds Metaal OFP beheerde pensioenplannen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het reglement van de onthaalstructuur, dat onderdeel uitmaakt van de sectorale cao over het sectoraal aanvullend pensioen.

In het verleden werd deze onthaalstructuur ondergebracht bij Integrale NV (www.integrale.be), onderworpen aan de voorwaarden van Integrale NV.

LET WEL:

  • Wanneer je je pensioenreserve overdraagt naar Pensioenfonds Metaal OFP, stap je uit het pensioenplan van je voormalige werkgever of sector en verlies je de daarmee samenhangende garanties. Dit betekent onder meer dat, vanaf het moment van deze overdracht, de wettelijke minimum rendementsgarantie niet langer van toepassing is op de pensioenreserve die je overdraagt en de rendementen die mogelijk werden gewaarborgd in het pensioenplan van je voormalige werkgever of sector wegvallen.
  • De wet legt geen minimum rendementsgarantie vast voor de onthaalstructuur. Het rendement dat je zal genieten in de onthaalstructuur van Pensioenfonds Metaal OFP op je overgedragen pensioenreserves zal mogelijk dus lager zijn dan het rendement waarop je recht zou hebben, indien je je pensioenreserve in het pensioenplan van je voormalige werkgever of sector zou laten. In dat geval kan je aanvullend pensioen lager uitvallen dan verwacht. Het is dus van belang om dit goed te overwegen, alvorens je pensioenreserves van je voormalige werkgever of sector over te dragen naar de onthaalstructuur van Pensioenfonds Metaal OFP.

 

PROCEDURE OVERDRACHT

Als je een dergelijke overdracht  wil laten uitvoeren, volstaat het dat je ons het formulier doorstuurt dat je in dat verband van je vorige pensioeninstelling ontvangen hebt.

Pensioenfonds Metaal OFP zal dit formulier vervolgens verder aanvullen en terugbezorgen aan je vorige pensioeninstelling met het oog op een overdracht.