Hoe kan ik de begunstigingsregeling in rang 3 bij overlijden aanpassen?

Intrekking begunstigingsregeling

Wil je een begunstigingsregeling intrekken, dan moet je Pensioenfonds Metaal OFP via een ondertekend en gedateerd aangetekend schrijven informeren. Daarnaast moet je ook een recto-verso kopie van je identiteitskaart of een uitgelezen print van je elektronische identiteitskaart (eID) toevoegen.

Aanduiding nieuwe begunstigde

Als je één of meerdere nieuwe begunstigden wil aanduiden, dan kan dat via een nieuw formulier D1 dat je ondertekend en gedateerd aangetekend naar ons opstuurt (samen met de daarin opgevraagde documenten).

Aanduiding bijkomende begunstigde

Als je één of meerdere bijkomende begunstigde(n) wenst aan te duiden, dan moet je voor elk van de aangeduide begunstigden (met inbegrip van de eerder aangeduide begunstigden) een nieuw formulier D1 invullen, dat je, behoorlijk ondertekend en gedateerd, aangetekend naar ons opstuurt (samen met de daarin opgevraagde documenten).