Hoe kan ik de begunstigingsregeling in rang 3 bij overlijden aanpassen?

Intrekking begunstigingsregeling

Wil je een begunstigingsregeling intrekken, dan moet je Pensioenfonds Metaal OFP via een ondertekend en gedateerd aangetekend schrijven informeren. Daarnaast moet je ook een recto-verso kopie van je identiteitskaart toevoegen.

Aanduiding nieuwe begunstigde

Als je één of meerdere nieuwe begunstigden wil aanduiden, dan kan dat via een nieuw formulier D1 dat je ondertekend en gedateerd aangetekend naar ons opstuurt.