Hoe kan ik iemand aanduiden als begunstigde in rang 3 bij overlijden?

Het pensioenreglement bevat een vaste volgorde van begunstigden. Als je niet gehuwd bent of wettelijk samenwoont, dan kan je zelf één of meerdere begunstigden (natuurlijke personen) in rang 3 aanduiden aan wie je pensioenreserve als overlijdensdekking (in gelijke delen) uitbetaald zal worden, mocht je overlijden vooraleer je aanvullend pensioen uitbetaald kon worden.

Hiervoor gebruik je het formulier D1: aanduiding begunstigde. Als je meerdere begunstigden wil aanduiden, dien je meerdere formulieren te gebruiken.

Let wel: als je één of meerdere begunstigden in rang 3 hebt aangeduid en nadien huwt of wettelijk gaat samenwonen, dan vervalt die regeling automatisch ten voordele van je huwelijks- of wettelijk samenwonende partner.

Zolang je de begunstigingsregeling niet hebt ingetrokken, zal je als actieve aangeslotene in je jaarlijks pensioenoverzicht (of in MyBenefit www.mybenefit.be of MySavings www.mysavings.pfondsmet.be) nog steeds de naam van de oorspronkelijk aangeduide begunstigde(n) zien staan; als passieve aangeslotene kan dit enkel via MyBenefit www.mybenefit.be.