Wat als ik overlijd vooraleer mijn aanvullend pensioen PC111 uitbetaald kan worden?

Als je zou overlijden vóór je aanvullend pensioen werd uitbetaald, dan zal je pensioenreserve in de vorm van een overlijdensdekking uitbetaald worden aan je begunstigde(n).

Het pensioenreglement bevat een vaste volgorde van begunstigden. Als je niet gehuwd bent of wettelijk samenwoont, dan kan je zelf één of meerdere begunstigden (natuurlijke personen) in rang 3 aanduiden aan wie je pensioenreserve als overlijdensdekking (in gelijke delen) zal worden uitbetaald.

Let wel: als je één of meerdere begunstigden in rang 3 hebt aangeduid en nadien huwt of wettelijk gaat samenwonen, dan vervalt die regeling automatisch ten voordele van je huwelijks- of wettelijk samenwonende partner.

Je begunstigden zullen een extra overlijdensvergoeding van 1.000,00 € ontvangen als je op het moment van overlijden nog als arbeider in dienst was bij een onderneming onder PC111 die aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan.

Je begunstigde(n) gebruiken het formulier D4: aanmelding van overlijden om dit aanvullend pensioen bij overlijden op te vragen. Indien er meerdere begunstigden zijn, dient ook het formulier lijst begunstigden te worden ingevuld.

Voor meer informatie m.b.t. je aanvullend pensioen bij overlijden verwijzen je graag naar het informatiedocument overlijden PFM OFP.