Ik heb een dossier ingediend, wat zijn de volgende stappen?

We kunnen je aanvullend pensioen enkel uitbetalen wanneer we over een volledig en correct dossier beschikken.

Is je dossier bij indiening in orde, dan gaan we zonder verdere correspondentie over tot verwerking en betaling. Zodra je dossier klaar staat voor betaling ontvang je van ons een SMS, email of brief waarin het vermoedelijk tijdstip van betaling wordt vermeld. Wij betalen op het einde van elke maand de in die maand verwerkte dossiers uit. Na betaling ontvang je van ons een schrijven met de afrekening.

Beschikken wij bij de behandeling van je dossier nog niet over al je loongegevens, dan volgt in september of oktober het jaar nadien nog een 2de betaling. In dat geval volgt de saldobetaling (eindafrekening) automatisch. Bij een uitbetaling in rente zal het periodieke rentebedrag worden aangepast.

Het jaar na uitbetaling of omzetting/uitbetaling in rente ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP automatisch een fiscale fiche.