Opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens de energiecrisis

De tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis is gelijkgesteld met tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en valt bijgevolg binnen de bestaande solidariteitstoezegging voor de opbouw van uw aanvullend pensioen, zoals voorzien in het solidariteitsreglement.

Dit betekent dat u ook tijdens uw periodes van tijdelijke werkloosheid wegens de energiecrisis (vanaf 1 oktober 2022 t.e.m. 31 maart 2023) kan rekenen op de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen ten belope van 1,00 €/dag tijdelijke werkloosheid.