Opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens de Corona-crisis

De tijdelijke werkloosheid omwille van Corona is een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor deze uitzonderlijke vorm van tijdelijke werkloosheid, voorziet het sociaal sectoraal pensioenstelsel van het paritair comité 111 in principe geen pensioenopbouw. Gezien de uitzonderlijke situatie is hierover sectoraal overleg geweest tussen de sociale partners in het PC111 en werd afgesproken om de bestaande solidariteitstoezegging voor de opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid, zoals voorzien in het solidariteitsreglement, eveneens toe te kennen voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de Corona-crisis.

Dit betekent dat u, ook tijdens uw periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de Corona-crisis vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 31 maart 2021 (of tot een latere datum indien de overheid deze periode verlengt), kan rekenen op de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen ten belope van 1,00 €/dag tijdelijke werkloosheid.

U vindt de betreffende cao teksten en het solidariteitsreglement van het paritair comité 111 voor de metaal-, machine en elektrische bouw op onze website onder de rubriek documenten.