Pensioenoverzichten 2022

De verzending van de jaarlijkse pensioenoverzichten startte op 26 september. Dit nieuwe pensioenoverzicht geeft voor elke actieve aangeslotene de stand van zaken weer op 01/01/2022.

  • Wie zich geregistreerd heeft bij de overheid (e-box burger of mypension), zal dit pensioenoverzicht voortaan enkel nog digitaal ontvangen.
  • Wie zich nog niet geregistreerd heeft, zal in de loop van de komende weken dit pensioenoverzicht op papier op zijn/haar thuisadres toegestuurd krijgen. In het begeleidend schrijven vind je hoe je je digitaal kan registreren, zodat je deze informatie in de toekomst enkel nog digitaal én sneller zal bekomen.
  • Dit begeleidend schrijven bevat ook informatie over hoe je de taal kan aanpassen waarin je je pensioenoverzicht vanaf volgend jaar zal ontvangen en over onze web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via link in MyBenefit) waarmee je je persoonlijk dossier bij Pensioenfonds Metaal OFP eenvoudig kan opvolgen.
  • Naast dit begeleidend schrijven en je pensioenoverzicht vind je in de omslag ook een flyer met login instructies voor MyBenefit/MySavings evenals een QR-code voor een snellere toegang. Deze flyer zal ook doorgestuurd worden naar de e-box burger van aangeslotenen die hun pensioenoverzicht digitaal ontvangen.

We realiseren ons dat de begrippen in dit pensioenoverzicht soms vrij technisch van aard zijn. We hebben getracht deze toe te lichten in het informatiedocument pensioenoverzicht. Meer algemene informatie rond je aanvullend pensioen PC111 vind je in de algemene informatiebrochure.

Daarnaast kan je ook terecht in de rubriek veelgestelde vragen van deze website. Mocht je echter nog andere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Aangeslotenen die niet langer in de sector actief zijn (slapers) ontvangen dit jaarlijks overzicht niet, maar kunnen op de overheidswebsite www.mypension.be terecht voor de stand van hun rekening bij ons pensioenfonds en bij uitbreiding inzake alle aanvullende pensioentoezeggingen die ze genieten. Slapers blijven ook toegang hebben tot de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be.

Let wel: je pensioenoverzicht is een foto van de situatie op de eerste dag van dit jaar en kan dus verschillen van de huidige situatie. Je aanvullend pensioen kan bv. eerder dit jaar reeds uitbetaald zijn.