Pensioenoverzichten 2023

De verzending van de jaarlijkse pensioenoverzichten startte op 28 september. Dit nieuwe pensioenoverzicht geeft voor elke actieve aangeslotene de stand van zaken weer op 01/01/2023.

  • Wie zich geregistreerd heeft bij de overheid (e-box burger of mypension), zal dit pensioenoverzicht voortaan enkel nog digitaal ontvangen.
  • Wie zich nog niet geregistreerd heeft, zal in de loop van de komende weken dit pensioenoverzicht op papier op zijn/haar thuisadres toegestuurd krijgen. In het begeleidend schrijven vind je hoe je je digitaal kan registreren, zodat je deze informatie in de toekomst enkel nog digitaal én sneller zal bekomen.
  • Dit begeleidend schrijven bevat ook informatie over hoe je de taal kan aanpassen waarin je je pensioenoverzicht vanaf volgend jaar zal ontvangen en over onze web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via link in MyBenefit) waarmee je je persoonlijk dossier bij Pensioenfonds Metaal OFP eenvoudig kan opvolgen.
  • Naast dit begeleidend schrijven en je pensioenoverzicht vind je in de omslag ook een flyer met login instructies voor MyBenefit/MySavings evenals een QR-code voor een snellere toegang. Deze flyer zal ook doorgestuurd worden naar de e-box burger van aangeslotenen die hun pensioenoverzicht digitaal ontvangen.
  • Je zal dit jaar wellicht bij plan 3 (= huidig plan sinds 01/01/2013) in je pensioenoverzicht ook de minimum rendementsgarantie vermeld zien staan, omdat de wettelijke minimum rendementsgarantie op 01/01/2023 meer bedroeg dan het bedrag op je individuele rekening aanvullend pensioen. Dit is te wijten aan de negatieve rendementen op de financiële markten in 2022. Op het moment van uitbetaling zal je altijd minstens deze wettelijke rendementsgarantie van 1,75% ontvangen. Het verschil zal, waar nodig, worden bijgepast. Meer informatie vind je hierover op onze website. Momenteel zijn de rendementen op de financiële markten opnieuw positief en verkleint het verschil tussen de opgebouwde reserve en de minimum reserve. Je kan dit ook steeds zelf opvolgen via MyBenefit www.mybenefit.be.

We realiseren ons dat de begrippen in dit pensioenoverzicht soms vrij technisch van aard zijn. We hebben getracht deze toe te lichten in het informatiedocument pensioenoverzicht. Meer algemene informatie rond je aanvullend pensioen PC111 vind je in de algemene informatiebrochure.

Daarnaast kan je ook terecht in de rubriek veelgestelde vragen van deze website. Mocht je echter nog andere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Aangeslotenen die niet langer in de sector actief zijn (slapers) ontvangen dit jaarlijks overzicht niet, maar kunnen nog steeds via onze web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be de stand van hun individuele rekening aanvullend pensioen opvolgen.

Zij vinden de stand van hun rekening bij ons pensioenfonds en  bij uitbreiding inzake alle aanvullende pensioentoezeggingen die ze genieten ook op de overheidswebsite www.mypension.be. Wanneer je je e-mail adres geregistreerd hebt op deze overheidswebsite, word je automatisch verwittigd zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.