Hoe verloopt de uitbetaling van éénmalig kapitaal? (fictief voorbeeld)

Marcel is 63 jaar en vertrekt met wettelijk (vervroegd) pensioen op 1 september 2020. Hij heeft geen 45 loopbaanjaren. Zijn bruto pensioenreserve bedraagt 16.000,00 €.

Hij vraagt met een formulier D3 de uitbetaling van zijn aanvullend pensioenkapitaal bij Pensioenfonds Metaal OFP.

Bruto kapitaal 16.000,00 €
RIZIV 3,55% -568,00 €
Solidariteit 1% -160,00 €
Bedrijfsvoorheffing 16,5% -2.544,32 €
Netto kapitaal 12.757,68 €

Marcel zal eind september 12.757,68 € op zijn rekening ontvangen van Pensioenfonds Metaal OFP.

Het jaar na uitbetaling ontvangt hij van Pensioenfonds Metaal OFP een fiscale fiche 281.11 voor de invulling van zijn belastingaangifte. Hij zal via zijn aangifte personenbelasting immers ook nog gemeentelijke opcentiemen (percentage afhankelijk van de gemeente/stad waar hij woont) moeten betalen.

Een algemene vuistregel, rekening houdend met de huidige sociale- en fiscale inhoudingen, is dat je ongeveer 80% van je bruto pensioenreserve zal ontvangen.