Hoe verloopt de uitbetaling in periodieke rente (na afstand van kapitaal)?

Fictief voorbeeld uitbetaling bij wettelijke (vervroegde) pensionering

Marcel is 63 jaar en vertrekt met wettelijk (vervroegd) pensioen op 1 september 2022. Hij heeft geen 45 loopbaanjaren. Zijn bruto pensioenreserve bedraagt 17.000,00 €.

Marcel overweegt om zijn aanvullend pensioenkapitaal in rente te laten omzetten en neemt derhalve telefonisch contact op met Pensioenfonds Metaal OFP. Marcel krijgt van Pensioenfonds Metaal OFP een document toegestuurd waarin hij gevraagd wordt zijn keuze om zijn pensioenkapitaal te laten omzetten in rente te bevestigen. Marcel stuurt dit document samen met een formulier D3 en de gevraagde bijlagen naar Pensioenfonds Metaal OFP.

Pensioenfonds Metaal OFP stuurt Marcel vervolgens een “overeenkomst tot het vestigen van een lijfrente tegen afstand van kapitaal” met vermelding van het trimestriële lijfrentebedrag. Zodra Pensioenfonds Metaal OFP een getekend exemplaar van deze overeenkomst van Marcel ontvangen heeft, zal het bruto kapitaal van Marcel omgezet worden in een trimestriële rente en gaat Pensioenfonds Metaal OFP over tot uitbetaling van deze lijfrente.

Omzetting bruto kapitaal om in een trimestriële rente:

Bruto kapitaal 17.000,00 €
Omzetting in netto kapitaal 13.523,17 €
Rente/trimester 181,08 €

Marcel zal levenslang op het einde van elk trimester 181,08 € op zijn rekening ontvangen van Pensioenfonds Metaal OFP.

De extra fiscale inhoudingen worden niet afgehouden door Pensioenfonds Metaal OFP bij uitbetaling van de lijfrente, maar verrekend bij de afrekening van de aangifte personenbelasting van Marcel het jaar nadat hij de rente ontving.

Let wel: indien Marcel geen rijksinwoner zou zijn en niet aan de personenbelasting in België onderworpen was, dient Pensioenfonds Metaal OFP deze jaarlijkse roerende voorheffing ((30% op 3% van het netto kapitaal) wél bij uitbetaling af te houden en zal het lijfrentebedrag van Marcel dus overeenkomstig verminderd worden.

Het jaar na omzetting in rente van zijn kapitaal ontvangt hij van Pensioenfonds Metaal OFP een fiscale fiche 281.11 voor de invulling van zijn belastingaangifte. Hij zal via zijn aangifte personenbelasting immers ook nog gemeentelijke opcentiemen (percentage afhankelijk van de gemeente/stad waar hij woont) moeten betalen.

Voortaan zal hij ook elk jaar een fiscale fiche 281.40 ontvangen van Pensioenfonds Metaal OFP m.b.t. de roerende voorheffing die hij mogelijk verschuldigd is op deze rente. Marcel dient immers levenslang jaarlijks een roerende voorheffing van 30% op 3% van het netto kapitaal  te betalen. Hierop zijn tevens gemeentelijke opcentiemen verschuldigd.

Deze rente is niet overdraagbaar. Dit betekent dat, mocht Marcel overlijden op 2 november 2022, er door PMF OFP enkel één betaling van 181,08 € zal volgen. Zijn echtgenote Francine zal verder niets meer ontvangen.

Deze rente is verder ook niet herwaardeerbaar. Dit betekent wanneer Marcel 100 jaar zou worden deze bruto rente/trimester nog altijd 180,08 €  zal bedragen.

Indien Pensioenfonds Metaal OFP op het ogenblik van de omzetting van het bruto kapitaal in een trimestriële rente nog niet over alle loongegevens van Marcel zou beschikken, volgt er in september/oktober het jaar nadien automatisch een herziening van het trimestriële lijfrentebedrag. Pensioenfonds Metaal OFP stuurt Marcel dan een “addendum overeenkomst tot het vestigen van een lijfrente tegen afstand van kapitaal” met vermelding van het definitieve trimestriële lijfrentebedrag. Zodra Pensioenfonds Metaal OFP een getekend exemplaar van dit addendum van Marcel heeft ontvangen, zal het saldo van de eerdere rentebetalingen worden berekend. Dit saldo wordt uiterlijk in het laatste trimester van dat jaar, samen met de lijfrente van Marcel, verrekend.