Hoe verloopt de uitbetaling in periodieke rente? (fictief voorbeeld)

Marcel is 63 jaar en vertrekt met wettelijk (vervroegd) pensioen op 1 september 2020. Hij heeft geen 45 loopbaanjaren. Zijn bruto pensioenreserve bedraagt 16.000,00 €.

Marcel overweegt om zijn aanvullend pensioenkapitaal in rente te laten omzetten en neemt derhalve telefonisch contact op met Pensioenfonds Metaal OFP. Marcel krijgt van Pensioenfonds Metaal OFP een document toegestuurd waarin hij gevraagd wordt zijn keuze om zijn pensioenkapitaal te laten omzetten in rente te bevestigen. Marcel stuurt dit document samen met een formulier D3 en de gevraagde bijlagen naar Pensioenfonds Metaal OFP.

Pensioenfonds Metaal OFP zet vervolgens zijn bruto kapitaal om in een trimestriële rente:

Bruto kapitaal 16.000,00 €
Omzetting in netto kapitaal 12.727,68 €
Rente/trimester 170,43 €

Marcel zal levenslang op het einde van elk trimester 170,43 € op zijn rekening ontvangen van Pensioenfonds Metaal OFP.

Het jaar na omzetting in rente van zijn kapitaal ontvangt hij van Pensioenfonds Metaal OFP een fiscale fiche 281.11 voor de invulling van zijn belastingaangifte. Hij zal via zijn aangifte personenbelasting immers ook nog gemeentelijke opcentiemen (percentage afhankelijk van de gemeente/stad waar hij woont) moeten betalen.

Voortaan zal hij ook elk jaar een fiscale fiche 281.40 ontvangen van Pensioenfonds Metaal OFP m.b.t. de roerende voorheffing die hij mogelijk verschuldigd is op deze rente. Marcel dient immers levenslang jaarlijks een roerende voorheffing van 30% op 3% van het netto kapitaal  te betalen. Hierop zijn tevens gemeentelijke opcentiemen verschuldigd.

Deze rente is niet overdraagbaar. Dit betekent dat, mocht Marcel overlijden op 2 november 2020, er door PMF OFP enkel één betaling van 170,43 € zal volgen. Zijn echtgenote zal verder niets meer ontvangen.

Deze rente is verder ook niet herwaardeerbaar. Dit betekent wanneer Marcel 100 jaar zou worden deze bruto rente/trimester nog altijd 170,43 €  zal bedragen.