Hoe wordt een aanvullend pensioen belast bij uitbetaling?

Uitbetaling in éénmalig kapitaal

Sociale inhoudingen

 • RIZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsbijdrage): 3,55% van het totale bruto bedrag
 • solidariteitsbijdrage: 0%-2% van het totale bruto bedrag, afhankelijk van de grootte van je aanvullend pensioen

Fiscale inhoudingen

 • bedrijfsvoorheffing: een voorschot op de personenbelasting die je zal moeten betalen.
  • standaard tarief: 16,5% → komt overeen met een bedrijfsvoorheffing van 16,66%
  • verlaagd tarief: 10% bij wettelijke (vervroegde) pensionering → komt overeen met een bedrijfsvoorheffing van 10,09%
 • gemeentelijke belastingen (opcentiemen) afhankelijk van de gemeente of stad waar je woont. De gemeentelijke opcentiemen worden verrekend bij de afrekening van je aangifte personenbelasting in het jaar nadat je je aanvullend pensioen ontving

 

Het jaar na uitbetaling/omzetting in rente ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP een fiscale fiche 281.11 voor aangifte in je personenbelasting.

Uitbetaling in periodieke rente

Een uitbetaling in periodieke rente zal zwaarder belast worden dan een uitbetaling in éénmalig kapitaal.

Het bruto kapitaal wordt bij een periodieke uitbetaling in rente namelijk eerst belast op dezelfde wijze zoals bij een uitbetaling in éénmalig kapitaal.

Het verkregen netto kapitaal wordt vervolgens omgezet in een periodieke rente, die door Pensioenfonds Metaal OFP trimestrieel uitbetaald zal worden.

Extra fiscale inhoudingen

 • roerende voorheffing: 30% op 3% van het netto kapitaal
 • gemeentelijke belastingen (opcentiemen) afhankelijk van de gemeente of stad waar je woont

Die roerende voorheffing moet je het jaar na uitbetaling ook aangeven in de aangifte van je personenbelasting. Hiertoe ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP een fiscale fiche 281.40.

Let wel: deze extra fiscale inhoudingen worden niet afgehouden bij uitbetaling (indien je een rijksinwoner bent en onderworpen bent aan de Belgische personenbelasting), maar verrekend bij de afrekening van je aangifte personenbelasting.

 

Algemeen overzicht huidige belastingtarieven

Leeftijd uitbetaling Percentage bedrijfsvoorheffing (excl. gemeentebelasting)(*)
60 jaar
 • 10% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 20% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
61 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 18% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
62 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
63 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
64 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
65 jaar
 • 10% als je je wettelijk  pensioen opneemt op de leeftijd van 65 jaar én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk pensioen opneemt

(*) de ingehouden bedrijfsvoorheffing zal in werkelijkheid iets hoger liggen, dit om reeds rekening te houden met de gemeentebelasting die nadien via de belastingaangifte verrekend zal worden