Wat als mijn werknemer naar/in het buitenland verhuist?

Je werknemer moet ons zijn/haar adreswijziging doorgeven via (een officieel attest van woonplaats van de gemeente/stad met vermelding van zijn/haar Belgisch rijksregister). Pensioenfonds Metaal OFP ontvangt die informatie niet automatisch. Pensioenfonds Metaal OFP informeert vervolgens de betrokken Belgische overheidsdienst van deze adreswijziging.

Indien je werknemer dit niet doet, kan dit grote gevolgen hebben voor o.a. de uitbetaling van zijn/haar aanvullend pensioen. Pensioenfonds Metaal OFP kan je werknemer dan immers niet meer informeren over de jaarlijkse stand van zijn/haar rekening (pensioenoverzicht) of de uitbetalingsmodaliteiten op pensioenleeftijd.

Bedankt om hem/haar daarover in te lichten.