Wat als mijn werknemer bediende wordt in mijn bedrijf?

Je werknemer zal op dat moment het statuut “uittreder light” krijgen en beschouwd worden als een “passieve aangeslotene” of “slaper”.

Hij/zij zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Zelfs als zijn/haar pensioenreserve hoger is dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €), dan zal je werknemer die niet kunnen transfereren naar een andere pensioeninstelling aangezien hij/zij niet als “sectorverlater” beschouwd worden. Zijn/haar huidige pensioenreserve zal verder beheerd worden door Pensioenfonds Metaal OFP. Hij/zij kan als “slaper” de stand van de rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be of MyBenefit www.mybenefit.be.

Als je werknemer op een later ogenblik wél voldoet aan de voorwaarden voor “sectorverlater“ én zijn/haar pensioenreserve hoger is dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €), dan kan hij/zij deze pensioenreserve alsnog transfereren naar een andere pensioeninstelling. Bedankt om hem/haar daarover in te lichten.