Hoe beheert Pensioenfonds Metaal OFP mijn aanvullend pensioen en welke waarborgen heb ik?

Het pensioenplan beschrijft de manier waarop je aanvullend pensioen door Pensioenfonds Metaal OFP wordt beheerd en welke waarborgen geboden worden.

Pensioenfonds Metaal OFP beheert voor de inrichter enkel pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen, ook wel Defined Contribution (DC) plannen genoemd.

Pensioenfonds Metaal OFP beheert momenteel 4 plannen.

Pensioenplan 1 en pensioenplan 2 zijn pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen met een gewaarborgd rendement. Deze plannen werden respectievelijk stopgezet op 31/12/2008 en op 31/12/2012.

Pensioenplan 3 – het huidige plan sinds 01/01/2013 – is een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.

In het Transfert(plan) zijn eventueel overgedragen reserves van een vorige pensioeninstelling in een onthaalstructuur ondergebracht.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste bijdragen plannen met en zonder gewaarborgd rendement.

Vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement

Pensioenplan 3 (= huidige plan sinds 01/01/2013), is een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.

Dit betekent dat de inrichter enkel de betaling van de bijdragen, niet van het rendement of het bedrag dat uitgekeerd zal worden bij de uitbetaling van je aanvullend pensioen, garandeert.

Als blijkt dat de bijdragen minder hebben opgebracht dan het wettelijke minimum, dan kan je bij uitbetaling of uittreding (met overdracht van je pensioenreserve) enkel terugvallen op de wettelijke rendementsgarantie of minimumgarantie.

Vaste bijdragen met gewaarborgd rendement

Dit betekent dat de inrichter zelf ook een minimumrendement, los van de wettelijke rendementsgarantie of minimumgarantie, garandeert.

Voor plan 1 – van 01/04/2000 t.e.m. 31/12/2008 – bedraagt het gewaarborgd rendement 3,25%.

Voor plan 2 – van 01/01/2009 t.e.m. 31/12/2012 – bedraagt het gewaarborgd rendement 3,25% t.e.m. 31/12/2015 en 1,75% vanaf 01/01/2016.

Op het ogenblik van uitbetaling of uittreding (met overdracht van je pensioenreserve) zal je voor deze plannen steeds het hoogste van de twee bedragen ontvangen.

Transfert-plan

Indien je pensioenreserves hebt overgedragen van een vorige pensioeninstelling, worden deze door Pensioenfonds Metaal OFP beheerd in een onthaalstructuur.

Je overgedragen reserves zullen mee evolueren met de beleggingsresultaten die Pensioenfonds Metaal OFP behaald heeft. Je dient er wel rekening mee te houden dat de onthaalstructuur een afzonderlijke structuur is met eigen voorwaarden en bepalingen, los van de andere door Pensioenfonds Metaal OFP beheerde pensioenplannen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het reglement onthaalstructuur, dat onderdeel uitmaakt van de sectorale cao over het sectoraal aanvullend pensioen.

Let wel:

  • Er geldt geen wettelijke minimum garantie op overgedragen reserves in een onthaalstructuur.
  • Tot 31/12/2020 werd deze onthaalstructuur ondergebracht bij Integrale NV (integrale.be), onderworpen aan de voorwaarden van Integrale NV (thans Monument Assurance Belgium (MAB)).

ESG-factoren

Pensioenfonds Metaal OFP beheert een gediversifieerde beleggingsportefeuille en houdt in haar beleggingsbeleid rekening met milieu, klimaat, sociale en corporate governance factoren, zoals vastgelegd in het STATEMENT OF INVESTMENT PRINCIPLES PFM OFP (“SIP”), waarvan wij je op eenvoudig verzoek een kopie toesturen.