Kom ik in aanmerking voor het verlaagde tarief van 10% bedrijfsvoorheffing?

Je komt in aanmerking voor het verlaagd tarief van 10% (inhouding bedrijfsvoorheffing 10,09%) indien je (i) bij de ingang van je wettelijk (vervroegd) pensioen minimum de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt (momenteel 65 jaar), met of zonder een volledige loopbaan (minimum 45 loopbaanjaren) OF (ii) indien je jonger bent dan 65 jaar bij je pensionering, maar een volledige loopbaan (minimum 45 loopbaanjaren) hebt.

Bovendien moet je in beide gevallen ook ononderbroken professioneel actief geweest  zijn (of gelijkgesteld volgens de criteria van de fiscus) tijdens de laatste 3 jaar vóór de ingang van je wettelijk pensioen OF vóór de dag waarop je een volledige loopbaan (minimum 45 loopbaanjaren) bereikt hebt (indien deze data niet zouden samenvallen).

Meer informatie over de invulling van deze criteria vind je in het informatiedocument bij het formulier D3-B: aanmelding van wettelijk (vervroegd) pensioen.

Als je in het informatiedocument aankruist in welke situatie je je bevindt, verneem je op basis van je antwoord: (i) of je in aanmerking komt voor het verlaagd belastingtarief 10% (inhouding bedrijfsvoorheffing 10,09%) i.p.v. het standaardtarief 16,5 % (inhouding bedrijfsvoorheffing 16,66%), (ii) welke attesten je vervolgens waar dient aan te vragen (iii) en ons (eventueel vergezeld van een verklaring op eer) dient te bezorgen vooraleer dit verlaagd belastingtarief 10% (inhouding bedrijfsvoorheffing 10,09%) mag toegepast worden.