Wat is een aanvullend pensioen?

Een aanvullend pensioen is een pensioen dat je tijdens je tewerkstelling bovenop je wettelijk pensioen opbouwt op initiatief van je werkgever of de sector.

Je kan tijdens je beroepsloopbaan meerdere aanvullende pensioenen opbouwen bij verschillende werkgevers (op niveau van de onderneming of de sector) én bij verschillende pensioeninstellingen (pensioenfondsen of verzekeringsinstellingen).

Naar aanvullende pensioenen wordt soms ook verwezen als de ‘tweede pensioenpijler’.

Ben je aangesloten bij een aanvullend pensioenplan, dan word je een aangeslotene genoemd. Je kan actief of passief (=slaper) aangesloten zijn of als pensioengerechtigde (of rentegenieter) verbonden zijn met een pensioeninstelling.

Via deze link kan je een nuttig filmpje in dit verband bekijken.