Op welke manieren kan je aangesloten zijn?

Ben je aangesloten bij een aanvullend pensioenplan, dan word je een aangeslotene genoemd. Je kan actief of passief (=slaper) aangesloten zijn of als pensioengerechtigde (rentegenieter) verbonden zijn met een pensioeninstelling.

Actieve aangeslotenen?

Aangeslotenen die in het pensioenplan actief bijkomende pensioenrechten opbouwen.

Passieve aangeslotenen?

Aangeslotenen die in het pensioenplan geen bijkomende pensioenrechten meer kunnen opbouwen. Bij hun vertrek hebben ze hun pensioenreserve bij de pensioeninstelling van de werkgever of de sector laten staan. Deze groep wordt vaak slapers genoemd.

Pensioengerechtigden?

Aangeslotenen die op wettelijk pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in rente wordt uitbetaald. In geval van overlijden en een uitbetaling in rente worden hiermee de begunstigden van de aangeslotene bedoeld. Deze groep wordt soms ook rentegenieters genoemd.