Heb ik recht op een aanvullend pensioen PC111?

Werk je als arbeider in een onderneming die tot het paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC111) behoort en aangesloten is bij het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan? Dan heb je – als je aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet – recht op een aanvullend pensioen bovenop je wettelijk pensioen, volledig gefinancierd door je werkgever.

Het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan van PC111 wordt ingericht door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Metaalverwerkende Nijverheid–BIS en werd toevertrouwd aan Pensioenfonds Metaal OFP.

Pensioenfonds Metaal OFP beheert je aanvullend pensioen en zorgt voor de uitbetaling zodra je op wettelijk (vervroegd) pensioen gaat (of aan je begunstigde(n) indien je zou overlijden vooraleer je aanvullend pensioen kan uitbetaald worden). Dit gebeurt volgens de pensioentoezegging van de inrichter.

Je aansluiting gebeurt automatisch en sinds 01/01/2019 bouw je vanaf dag 1 onmiddellijk rechten op. De datum van je indiensttreding is dus ook meteen de datum van je aansluiting bij het aanvullend pensioenplan.

Let wel: van 01/04/2000 t.e.m. 31/12/2018 was er een “verwervingsperiode” en moest je minstens 12 maanden als arbeider gewerkt hebben in de sector.

De aard van je arbeidscontract (bepaalde duur, onbepaalde duur, deeltijds, …) speelt hierbij geen rol. Indien je evenwel tewerkgesteld bent als uitzendkracht, word je niet aangesloten bij het pensioenplan. Je bent dan immers in dienst bij een uitzendbureau en niet bij een onderneming onder PC111.

Let wel: Pensioenfonds Metaal OFP werd opgericht op 01/04/2000.