Een aanvullend pensioen bovenop je wettelijk pensioen

Werk je in een onderneming die tot het paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC111) behoort en aangesloten is bij het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan? Dan heb je – als je aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet – recht op een aanvullend pensioen bovenop je wettelijk pensioen, volledig gefinancierd door je werkgever.

Je aansluiting bij dit aanvullend pensioenplan gebeurt automatisch.

Lees meer

Naar boven

Wat je moet weten

Bedrag

Het bedrag van je aanvullend pensioen is de som van de gestorte bijdragen (pensioen en solidariteit), eventueel aangevuld met een winstdeelname. Dit bedrag wordt gekapitaliseerd tegen de rentevoet uit het pensioenplan, rekening houdend met een wettelijke minimum rendementsgarantie.

Uitbetaling

Het is wettelijk verplicht om je aanvullend pensioen op te vragen zodra je op wettelijk (vervroegd) pensioen gaat. Je kan je aanvullend pensioen niet eerder opvragen of de aanvraag uitstellen nadat je je wettelijk (vervroegd) pensioen hebt opgenomen.

Nieuws

Pensioenoverzichten 2023

De verzending van de jaarlijkse pensioenoverzichten startte op 28 september. Dit nieuwe pensioenoverzicht geeft voor elke actieve aangeslotene de stand…

MyBenefit & MySavings

Je krijgt automatisch toegang tot de web-toepassing MyBenefit zodra je aangesloten bent. De web-toepassing is toegankelijk vanop je PC, laptop,…

Je pensioenoverzicht digitaal?

Wil je je pensioenoverzicht enkel digitaal ontvangen, dan volstaat het om je e-mailadres te registreren op de overheidswebsite www.mypension.be of je e-box burger sociale zekerheid te activeren via de overheidswebsite www.mysocialsecurity.be

Je ontvangt een e-mail van de betreffende overheidsinstelling, zodra je nieuwe pensioenoverzicht van Pensioenfonds Metaal OFP beschikbaar is op hun platform.

Naar boven