Hoe kan ik de evolutie van mijn aanvullend pensioen PC111 opvolgen?

Tijdens je tewerkstelling bij een onderneming die bij het aanvullend pensioenplan in PC111 aangesloten is, ontvang je, als actieve aangeslotene, jaarlijks (in het najaar) een pensioenoverzicht. Daarin vind je de stand van je individuele aanvullende pensioenrekening PFM OFP en bijkomende informatie over je pensioenreserve op 1 januari van dat jaar. Je kan je persoonlijk dossier Pensioenfonds Metaal OFP als actieve aangeslotene ook steeds opvolgen via de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via een link in MyBenefit). Deze web-toepassingen zijn toegankelijk vanop je PC, laptop, smartphone of tablet met je Belgische elektronische identiteitskaart (eID), via de itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS).

Wanneer je de sector verlaten hebt en je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP hebt laten staan, kan je, als slaper, via www.mypension.be de stand van je rekening nog steeds opvolgen via een samenvatting van je pensioenoverzicht. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.

Je vindt een flyer met login instructies MyBenefit/MySavings op onze website onder de rubriek DOCUMENTEN / INFORMATIEDOCUMENTEN.

Hou er rekening mee dat de meegedeelde bedragen bruto bedragen zijn, waar op het moment van uitbetaling nog de toepasselijke sociale- en fiscale afhoudingen op zullen gebeuren.

Let wel:

  • Je pensioenoverzicht, de animatievideo in MySavings en de overheidswebsite mypension mypension.be geven je de situatie op 1 januari van een bepaald jaar. In MyBenefit zie je de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.
  • Enkel actieve aangeslotenen hebben een gepersonaliseerde animatievideo in MySavings en dit pas nadat zij een eerste pensioenoverzicht van Pensioenfonds Metaal OFP ontvangen hebben. Als slaper of als recente aangeslotene heb je dus geen animatievideo in MySavings.

Voor een gedetailleerde toelichting bij je pensioenoverzicht verwijzen we naar het informatiedocument pensioenoverzicht.