Hoe kan ik de evolutie van mijn aanvullend pensioen PC111 opvolgen?

Tijdens je tewerkstelling bij een onderneming die bij het aanvullend pensioenplan in PC111 aangesloten is, ontvang je, als actieve aangeslotene, jaarlijks (in september of oktober) een pensioenoverzicht. Daarin vind je de stand van je individuele aanvullende pensioenrekening PFM OFP en bijkomende informatie over je pensioenreserve op 1 januari van dat jaar. Je kan je persoonlijk dossier Pensioenfonds Metaal OFP als actieve aangeslotene ook opvolgen via MyBenefit www.mybenefit.be en MySavings www.mysavings.pfondsmet.be. Deze web-toepassingen zijn toegankelijk vanop je PC, laptop, smartphone of tablet.

Wanneer je de sector verlaten hebt en je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP hebt laten staan, kan je, als slaper, via www.mypension.be de stand van je rekening nog steeds opvolgen via een samenvatting van je pensioenoverzicht. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.

Je vindt een flyer met login instructies op onze website onder de rubriek DOCUMENTEN / INFORMATIEDOCUMENTEN.

Hou er rekening mee dat de meegedeelde bedragen bruto bedragen zijn, waar op het moment van uitbetaling nog de toepasselijke sociale- en fiscale afhoudingen op zullen gebeuren.

Voor een gedetailleerde toelichting bij je pensioenoverzicht verwijzen we naar het informatiedocument pensioenoverzicht.