Hoe kan ik de evolutie van mijn aanvullend pensioen PC111 opvolgen?

Tijdens je tewerkstelling bij een onderneming die bij het aanvullend pensioenplan in PC111 aangesloten is, ontvang je jaarlijks (in september of oktober) een pensioenoverzicht. Daarin vind je de stand van je individuele aanvullende pensioenrekening PFM OFP en bijkomende informatie over je pensioenreserve op 1 januari van dat jaar.

Wanneer je de sector verlaten hebt en je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP hebt laten staan, kan je via www.mypension.be de stand van je rekening nog steeds opvolgen via een samenvatting van je pensioenoverzicht.

Hou er rekening mee dat de meegedeelde bedragen bruto bedragen zijn, waar op het moment van uitbetaling nog de toepasselijke sociale- en fiscale afhoudingen op zullen gebeuren.

Voor een gedetailleerde toelichting bij je pensioenoverzicht verwijzen we naar het informatiedocument pensioenoverzicht.