Hoeveel bedraagt het aanvullend pensioen PC111?

Het bedrag van je aanvullend pensioen is de som van de gestorte bijdragen (pensioen en solidariteit), eventueel aangevuld met een winstdeelname. Dit bedrag wordt gekapitaliseerd tegen de rentevoet uit het pensioenplan, rekening houdend met een wettelijke minimum rendementsgarantie.

Pensioen

Het aanvullend pensioen in PC111 wordt volledig gefinancierd met werkgeversbijdragen:
2,29% voor Vlaanderen; en
2,09% voor Wallonië en Brussel
op 100% van je bruto jaarloon

Solidariteit

De pensioentoezegging binnen PC111 bevat naast de opbouw van een aanvullend pensioen ook een solidariteitsluik.

Het solidariteitsfonds wordt eveneens gevoed met werkgeversbijdragen, zijnde 0,1% op 100% van je bruto jaarloon.

Dit betekent dat wanneer je ziek of tijdelijk werkloos bent (en dus geen loon ontvangt van je werkgever, maar wel kan rekenen op een aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid) je vanuit dit solidariteitsfonds ook een bijpassing voor de verdere opbouw van je aanvullend pensioen ontvangt.

Het solidariteitsluik voorziet daarnaast in een bijpassing in het geval van faillissement van je werkgever alsook een extra overlijdensdekking (onder bepaalde voorwaarden).

 

De exacte bedragen (werkgeversbijdragen en eventuele ziekte- en werkloosheidsbijdragen) in een bepaald jaar vind je terug in het pensioenoverzicht dat je als actieve aangeslotene jaarlijks (in september of oktober) ontvangt. Hou er rekening mee dat de meegedeelde bedragen bruto bedragen zijn, waar op het moment van uitbetaling nog de toepasselijke sociale- en fiscale afhoudingen op zullen gebeuren.