Ik neem mijn wettelijk pensioen vervroegd op. Heeft dat een impact op mijn aanvullend pensioen?

Als je overweegt om je wettelijk pensioen vervroegd op te nemen, dan kan dat gevolgen hebben voor je aanvullend pensioen.

Je aanvullend pensioen kan namelijk lager zijn dan ingeschat. De ramingen die je bij “verworven prestatie”, “verwachte prestatie” en de beide scenario’s in je pensioenoverzicht vindt (of op de samenvatting daarvan op de overheidswebsite www.mypension.be, in de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en in de animatievideo MySavings  (via link in MyBenefit) zijn immers gebaseerd op je wettelijke pensioenleeftijd.