Hoeveel zal mijn huidige pensioenreserve waard zijn op pensioenleeftijd?

De verworven prestatie is een raming van je pensioenreserve (of verworven reserve) op je wettelijke pensioenleeftijd als je je reserve tot dat moment in hetzelfde plan laat staan. Het bedrag wordt berekend op basis van je pensioenreserve op 1 januari van een jaar, zonder rekening te houden met je pensioenopbouw bij je werkgever na 1 januari van dat jaar.

Let wel: 

Het bedrag van de verworven prestatie kan enkel berekend worden als het pensioenplan voorziet in een vast of gewaarborgd rendement (zoals bij plan 1 en plan 2 van Pensioenfonds Metaal OFP).

Plan 3 – het huidige plan van Pensioenfonds Metaal OFP – is een plan van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement. Ook het Transfert(plan) – de onthaalstructuur waarin eventueel overgedragen reserves van je vorige pensioeninstelling worden beheerd – is een plan zonder gewaarborgd rendement. Het is dus niet mogelijk om je verworven prestatie te berekenen, aangezien het rendement waar je op je wettelijke pensioenleeftijd recht op hebt, nog niet vast staat.

Bij plan 3 en het Transfert(plan) vind je op je pensioenoverzicht dan ook geen bedrag, maar volgende mededeling terug:  “De verworven prestatie kan niet berekend worden”.