Hoeveel zou ik op pensioenleeftijd ontvangen als ik tot dan in dienst blijf?

De verwachte prestatie is een raming van je pensioenreserve (of verworven reserve) op je wettelijke pensioenleeftijd. In die raming wordt wél rekening gehouden met je toekomstige pensioenopbouw op basis van je toekomstige dienstjaren bij je werkgever na 1 januari van een jaar.

In de berekening wordt ervan uitgegaan dat tot aan je wettelijke pensioenleeftijd:

  • je in dienst blijft bij je huidige werkgever
  • je aangesloten blijft bij het aanvullend pensioenplan van PC111
  • het huidige pensioenplan hetzelfde blijft
  • de bijdrage voor dit plan dezelfde blijft als het afgelopen jaar
  • je persoonlijke gegevens zoals je loon of gezinstoestand dezelfde blijven

Het bedrag dat je op wettelijke pensioenleeftijd uiteindelijk zal ontvangen, zal afwijken van het geschatte bedrag. De raming is enkel ter informatie, er kan dus geen recht aan ontleend worden.