Wat is het verschil in de rente van mijn aanvullend pensioen en die van mijn wettelijk pensioen?

De renteformule van je aanvullend pensioen sluit zeer nauw aan bij je maandelijkse wettelijke pensioenuitkering. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen waarmee je rekening dient te houden:

  • de rente van je aanvullend pensioen wordt enkel op het einde van een trimester betaald (laatste rentebetaling gebeurt op het einde van het trimester waarin je overlijdt). Je ontvangt dus slechts elke drie maanden een overschrijving van Pensioenfonds Metaal OFP.
  • de rente van je aanvullend pensioen is niet overdraagbaar. Als je overlijdt, stopt de uitbetaling van deze rente en dus heeft bijvoorbeeld je echtgeno(o)t(e) geen recht op het resterende deel van je aanvullend pensioen.
  • de rente van je aanvullend pensioen  zal niet geherwaardeerd worden. Het bedrag van de rente (eens definitief) zal dus niet meer wijzigen, ook niet n.a.v. eventuele indexaanpassingen. De rente volgt de stijging van levensduurte dus niet.