Wat wordt onder middelenverbintenis verstaan?

Pensioenfonds Metaal OFP verbindt er zich sinds de oprichting toe om de ontvangen bijdragen zo goed mogelijk te beleggen zonder een bepaald rendement te waarborgen. 

Het gewaarborgd rendement voor plan 1 en plan 2 wordt gegarandeerd door de inrichter.