Hoe evolueert mijn pensioenreserve?

Je pensioenreserve evolueert mee met de beleggingsresultaten die Pensioenfonds Metaal OFP behaald heeft.

Voor het huidige plan 3 (vaste bijdragen plan zonder gewaarborgd rendement) wil dat zeggen dat:

  • Bij een positief rendement 80% aan je individuele aanvullende pensioenrekening zal worden toegekend; de resterende 20% wordt in een collectieve reserve gestort. Op het gedeelte van 80% ontvang je maximum 1,75% rendement.
  • Een negatief rendement integraal op je individuele aanvullende pensioenrekening zal worden aangerekend, zoals aangegeven in het pensioenreglement van PFM OFP.

Pensioenfonds Metaal OFP trekt geen administratieve of financiële kosten van de bijdragen af. Deze worden volledig ten laste gelegd van het financieel resultaat van het compartiment waarbinnen plan 3 wordt beheerd. Je ontvangt dus tenminste de gestorte bijdragen terug, gekapitaliseerd aan de minimale wettelijk vastgelegde rentevoet die momenteel 1,75% bedraagt voor actieve aangeslotenen.