Hoe evolueert mijn pensioenreserve?

Je pensioenreserve evolueert mee met de beleggingsresultaten die Pensioenfonds Metaal OFP behaald heeft.

Voor het huidige plan 3 (vaste bijdragen plan zonder gewaarborgd rendement) wil dat zeggen dat:

  • Bij een positief rendement 80% aan je individuele aanvullende pensioenrekening zal worden toegekend; de resterende 20% wordt in een collectieve reserve gestort. Op het gedeelte van 80% ontvang je maximum 1,75% rendement.
  • Een negatief rendement integraal op je individuele aanvullende pensioenrekening zal worden aangerekend, zoals aangegeven in het pensioenreglement van PFM OFP.

Pensioenfonds Metaal OFP trekt geen administratieve of financiële kosten van de bijdragen af. Deze worden volledig ten laste gelegd van het financieel resultaat van het compartiment waarbinnen plan 3 wordt beheerd. Je ontvangt dus tenminste de gestorte bijdragen terug, gekapitaliseerd aan de minimale wettelijk vastgelegde rentevoet die momenteel 1,75% bedraagt voor actieve aangeslotenen.

 

Voor het transfert-plan (= eventueel overgedragen reserves van je vorige pensioeninstelling in onthaalstructuur) betekent dit dat:

  • Bij een positief rendement 80% aan je individuele aanvullende pensioenrekening zal worden toegekend; de resterende 20% wordt in een collectieve reserve gestort. Op het gedeelte van 80% ontvang je maximum 1,75% rendement.
  • Een negatief rendement integraal worden aangerekend, zoals aangegeven in het reglement onthaalstructuur van PFM OFP.
  • Vanuit deze collectieve (vrije) reserve zal er jaarlijks een aanvulling gebeuren op je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” tot een maximum van 1,75%, indien op 31 december zou blijken dat het rendement lager ligt dan 1,75%. Indien de collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” ontoereikend zou zijn om alle individuele transfertrekeningen “onthaalstructuur” die Pensioenfonds Metaal OFP beheert te verhogen tot 1,75%, dan zal de aanwezige collectieve (vrije) reserve proportioneel verdeeld worden over deze individuele transfertrekeningen.

Let wel:

  • Er geldt geen wettelijke minimum garantie op overgedragen reserves in een onthaalstructuur. Dit betekent dat het rendement van je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” dus ook negatief kan zijn indien in een jaar met een negatief rendement de collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” ontoereikend zou zijn om bovenvermelde aanvulling te kunnen uitvoeren. Het bedrag van je overgedragen reserves bij uitbetaling/uittreding kan dus mogelijk lager zijn dan bij inbreng.
  • Tot 31/12/2020 werd deze onthaalstructuur ondergebracht bij Integrale NV (integrale.be), onderworpen aan de voorwaarden van Integrale NV (thans Monument Assurance Belgium (MAB)).