Hoe vraag ik vanuit SWT-statuut de uitbetaling van mijn aanvullend pensioen aan?

Je gebruikt hiervoor het formulier D2: aanmelding van SWT.

Let wel: je kan enkel vanuit SWT-statuut een dossier indienen wanneer je voor één van de twee uitzonderingsmaatregelen in aanmerking komt.

Meer informatie over de stukken die je dient toe te voegen vind je op het FORMULIER D2. Het is belangrijk dat je al de gevraagde bijlagen mee opstuurt.

Je kan ons je dossier per email of per gewone post bezorgen. Onze contactgegevens staan vermeld op het formulier D2.

Je kan je dossier indienen ten vroegste 1 maand voor dat je aan één van de uitzonderingsmaatregelen in de wet voldoet.

We kunnen je aanvullend pensioen enkel uitbetalen wanneer we over een volledig en correct dossier beschikken.

Is je dossier bij indiening in orde, dan gaan we zonder verdere correspondentie over tot verwerking en betaling.

Wij betalen op het einde van elke maand de in die maand verwerkte dossiers uit. Zodra je dossier klaar staat voor betaling ontvang je van ons een SMS, email of brief waarin het vermoedelijk tijdstip van betaling wordt vermeld. Na betaling ontvang je van ons een schrijven met de afrekening.

Beschikken wij bij de behandeling van je dossier nog niet over al je loongegevens, dan volgt in september of oktober het jaar nadien nog een 2de betaling. In dat geval volgt de saldobetaling (eindafrekening) automatisch.

Het jaar na uitbetaling ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP automatisch een fiscale fiche 281.11.

Let wel: je bent niet verplicht om van deze uitzonderingsmaatregelen gebruik te maken. Je zal immers mogelijk belast worden aan een hoger belastingtarief bij de uitbetaling van je aanvullend pensioen.